AUKTION 26. april kl. 18.00

10-04-2018

igennem mere end 3 måneder har vi nu i begge klubber efterlyst effekter som siden det tidlige efterår 2017, har stået uden nogen form for markering af ejermand, medlemsnummer eller andet identifikation.

Vi har rundtsendt mail med fotos af alle effekter, til medlemmer i begge klubber, vi har opslået links med fotos på vores websites, og vi har haft opslag i begge klubhuse ....alt dette har givet kun ganske få reaktioner, så nu har vi besluttet at gøre brug af ANF´s og klubbernes havnereglement, der gør det muligt at sælge effekterne på en AUKTION, så vi kan få ryddet op.

Lovmæssigt er vi dog forpligtiget til at sætte en annonce i et lokalt dagblad, dette sker i denne uge i NORDJYSKE

En ny opdateret liste med effekterne vil snarrest muligt - senest 15. april være at finde på vores hjemmeside og på print i klubhuset.

Ligeledes vil vi ved samme lejlighed oplyse om hvordan reglerne for auktionen bliver.

 Annonce under frem - og efterlysning i NORDJYSKE