Opstillingspladser Ralvej

12-09-2017


Aalborg Kommune (AK), som er ansvarlig for etablering/færdiggørelse af vores opstillingspladser på Ralvej i Skudehavnen, har meddelt os, at færdiggørelse af arealet desværre er forsinket. Årsagen er, at det entreprenørselskab, som skulle ha' udført arbejdet, er gået konkurs.

Der mangler på nuværende tidspunkt en del el- og vandinstallationer, ligesom et større areal fortsat ikke kan anvendes. Skulle have været helt færdigt senest 1. oktober. AK har meddelt os, at man p.t. er i dialog med konkursboet, men udkommet heraf er lige nu uvist.

Flere medlemmer, som har ønsket landplads, har allerede på nuværende tidspunkt mærket problemet, at vi er i akut mangel på pladser. Vi beder medlemmerne udvise forståelse for situationen.