Årets gang:

Januar:

Betaling af medlemskontingent for det nye år. Opkrævninger udsendes midt december.

Februar/marts:

Der vil muligvis være en klubaften – check hjemmeside eller opslagstavlen i klubben.

Marts:

Der arrangeres en forårstur i bus – muligvis i samarbejde med VB – forslag modtages med tak.

Betaling af bådplads for den kommende sæson, uanset om du ønsker vandplads, landplads eller begge dele. (Pladsleje dækker perioden 1. april til 31. marts

Forårsgeneralforsamling med blandt andet fremlæggelse af regnskab. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 20. februar.

Rengørings- og reparationsdag.

Frist for betalings af bådplads ( både vandplads og landplads)

April:

Der åbnes for vand overalt samt gratis strøm på alle broer ca. 1. april. (dog afhængig af vejrliget).

Ligeledes den 1. april åbnes bad- og toiletbygningen i Skudehavnen.

Standerhejsning.

Pladsfordelingen offentliggøres

Maj/juni:

Pinsetur

Juni:

1. single/doublehandsejlads  - evt i samarbejde med VB

August:

2. single/doublehandsejlads – evt i samarbejde med VB

September/oktober:

3. og sidste single/doublehandsejlads – evt i samarbejde med VB

Snapsecup

Oktober:

Afriggerfest

Efterårsgeneralforsamling med blandt andet valg til bestyrelsen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 20. september.

15. oktober aflåses bad- og toiletbygningen i Skudehavnen. Herefter er kun bygningen i Vestre Baadehavn åben.

November:

Ca.15. november lukkes der for vand og gratis strøm på broer, og vi overgår til betalings-el på landpladserne. Vejrliget kan dog nødvendiggøre en tidligere lukning af vand.

Julegåtur med efterfølgende pakkespil i klubhuset.

December:

Der udsendes fartøjsskemaer til alle aktive medlemmer, som har betalt kontingent - uanset om du har båd eller ej. Fartøjsskemaet returneres til klubben inden for fastsat tidsfrist. Skemaet tjener 2 formål: en årlig kontrol af medlemmets stamoplysninger samt angivelse af, om du ønsker bådplads for den kommende sæson. Bemærk, at skemaet også skal returneres, hvis du ”blot” ønsker at forny din bådplads.

Fristen er 31.december. Hvis den ikke overholdes, kommer du "bag i køen"

Julefrokost i klubhuset. Det bliver holdt som sammenskudsgilde og er et medlemsarrangeret arrangement.

Nytårschampagne – der er nytårschampagne og kransekage i klubhuset kl 14. Et lille blæseorkester underholder og vi ønsker hinanden godt nytår