Bestyrelse og medarbejdereBestyrelsen i ALH består af 6 personer. De til enhver tid værende formænd for medlemsklubberne samt yderligere 2 medlemmer fra hver medlemsklubs bestyrelse.
 Lars Nielsen - Formand

Formand Vestre Baadelaug

   


Jan Stage - Næstformand

Formand Sejlkubben Limfjorden
   
Knud Suhr

Kasserer Sejlklubben Limfjorden

   


Claus Heikel

Kasserer Vestre Baadelaug
   Karsten Jørgensen

Fartøjsinspektør Sejlklubben Limfjorden
   


Esben Juul Knøss

Fartøjsinspektør Vestre Baadelaug


 

Medarbejdere


 

                

Peter Hinrup - Administrator og Kasserer                         

Tlf: 40 64 72 68
   


Per Jensen - Havnefoged

Tlf: 40 24 70 34

 

 

 

 

 

Jakob Beltoft - Havneassistent

Tlf: 40 24 70 34


Havnefoged er ansat på fuldtid. Administrator/kasserer og havneassistent på deltid.