Bestyrelse og medarbejdereBestyrelsen i ALH består af 6 personer. De til enhver tid værende formænd for medlemsklubberne samt yderligere 2 medlemmer fra hver medlemsklubs bestyrelse.
 Lars Nielsen - Formand

Formand Vestre Baadelaug

   


Jan Stage - Næstformand

Formand Sejlkubben Limfjorden
   
Knud Suhr

Kasserer Sejlklubben Limfjorden

   


Sarah Maria Pedersen

Kasserer Vestre Baadelaug
   Mogens Kronborg Larsen

Fartøjsinspektør Sejlklubben Limfjorden
   


Esben Juul Knøss

Fartøjsinspektør Vestre Baadelaug


 

Medarbejdere


 

                

Administrator - P.t. ubesat                         

Tlf: 40 24 70 34
   


Havnefoged - P.t. ubesat

Tlf: 40 24 70 34

 

 

 

 

 

Havneassistent - P.t. ubesat

Tlf: 40 24 70 34


Havnefoged er ansat på fuldtid. Administrator/kasserer og havneassistent på deltid.