Indmeldelsesblanket til Vestre Baaadelaug

Indmeldelse i Vestre Baadelaug er meget enkel: udfyld nedenstående blanket og tryk på send.

Indbetal herefter dit indmeldelsesgebyr kr. 800,-  Samt 1. års kontingent kr. 800,- (I alt kr. 1.600,-) 

VB´s konto i NORDJYSKE Bank - har regnr. 7444 - kontonr. 1007627 

hører du fra os snarest. Bemærk at indmeldelsesgebyr er en engangs-omkostning for dig.

Det er et krav at man er medlem for at kunne komme på klubbens venteliste.

(Indmeldelsesgebyr og 1. års kontigent, refunderes ikke ved evt. fortrydelse!)

Aktuelt har VB venteliste på ca. 50 både. Det betyder at vi ikke kan garantere en plads med det samme, ønsker du en plads i VB er det dog vigtigt at du melder dig ind, og dermed optjener ancietet, så du kan få en plads hurtigst muligt, enten i den kommende sæson 2022 eller fra 2023.

Det er i sagens natur meget vigtigt, at du udfylder blanketten så korrekt og fyldestgørende som muligt. Specielt korrekt længde/bredde på din båd er meget vigtig, ikke bare målerbrevet, men det er supervigtigt at også evt. påmonteret badebro og evt. bovspyd medtælles, så vi kan finde den korrekte bådplads.

Der er også mulighed for, nederst på siden, at beskrive evt. specielle ønsker til pladsen, for eksempel hvilken havn VBH (Vestre Bådehavn) Eller SKU (Skudehavnen) og om du foretrækker, øst-/ eller vestside på en bro mm.

Inden indmeldelsen tilrådes det, at du gør dig bekendt med klubbens forhold, og du finder alt relevent information herom her på hjemmesiden. Specielt henvises til siden Vigtig Medlemsinfo, hvor du også finder prisstrukturen.

 

Et medlemskab omfatter foruden dig selv din evt. ægtefælles/partner samt hjemmeboende børn under 18 år. Er der andre (del) ejere af båden, SKAL disse også være medlem på lige fod med dig.

 

Bemærk endelig, at Vestre Baadelaug forbeholder sig til enhver tid ret til at afvise et ønske om indmeldelse i klubben, for eksempel hvis du tidligere er blevet ekskluderet af denne eller en af de øvrige, nærliggende klubber.

 

Et VB medlemsnummer er vigtigt, i forhold til at komme i betragtning til en bådplads, da pladser tildeles efter klubbens vedtægter §25:

 

VB vedtægter §25:

Tildeling af Bådpladser

 

Bådpladser i VB´s havneområde fordeles af bestyrelsen efter følgende retningslinjer.

I januar/februar måned udsendes fartøjsskema til alle aktive medlemmer, som har betalt kontingent. Skemaet tjener som en årlig kontrol af medlemmernes stamdata og er samtidig ansøgningsskema for vandplads og/eller landplads for den kommende sæson, dækkende perioden 01. april til 31. marts.

Skemaet skal være klubben i hænde senest den angivne frist. Modtager klubben ikke fartøjsskemaet rettidigt, mister medlemmet retten til pladsen.

 

Vandpladser fordeles blandt ansøgerne som følger:

  1. Først tildeles plads til de medlemmer, der året før havde plads i Vestre Baadelaugs havneområder.
    Såfremt et medlem har skiftet sit fartøj ud med et mindre, og der ikke kan anvises ledig vandplads, der passer til det nye fartøj, kan medlemmet få tilladelse til at beholde sin gamle plads mod at betale pladsleje.

Har et medlem skiftet sit fartøj ud med et fartøj, der er for stort til den vandplads, som medlemmet tidligere disponerede over, kan medlemmet kun tildeles plads, såfremt der er ledige pladser, som passer til det nye fartøj. Ethvert medlem, der skifter sit fartøj ud, har pligt til at meddele fartøjsinspektøren dette pr. brev eller mail. Ledige pladser for større henholdsvis, mindre fartøjer fordeles i den rækkefølge, hvori fartøjsinspektøren har modtaget meddelelse om skiftet.

 

  1.  Når ovennævnte pladstildeling har fundet sted, fordeles de tiloversblevne vandpladser blandt de medlemmer, som ikke havde tildelt vandplads året før, således at medlemmer med lavt medlemsnummer kommer før medlemmer med højt medlemsnummer.

PS! Aalborg og særdeles Vestre Bådelaug er meget popuplær og derfor arbejder vi med en "venteliste" - det kræver indmeldelses og medlemsnummer for at komme på denne. Aktuelt har vi ca. 25-30 forskellige bådtyper på listen, men vi er en levende havn, og der sker noget stort set hver eneste uge, og der kan i nogle tilfælde også blive tale om såkaldte "lånepladser" for første sæson, hvis et eksistrende medlem frasiger sig sin plads, pga. reparationer eller andet - Forhør gerne hos havnemestren Esben om mulighederne på tlf. 40 600 270

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis JA:


 
 
 

 

 

Du modtager kvittering på din egen e-mail adresse og hører snarest fra os.