Information om Aalborg Lystbaadehavn (ALH)
Disse sider indeholder information om ALH, rettet primært mod vores medlemmer i de 2 sejlklubber Vestre Baadelaug og Sejlklubben Limfjorden. 

Klik på billederne herunder.

 


Hvad er ALH?

 
   

Bestyrelse og medarbejdere
   

Vedtægter
   
         
Referater generalforsamlinger samt årsregnskaber
   

Referater bestyrelsesmøder