Hvad er ALH?ALH er et administrationsselskab, som har til opgave at administrere alle de faciliteter og -funktioner, som relaterer sig til havnearealerne og som anvendes af medlemmer/gæstesejlere i de 2 sejlkubber VB og SL. Administrere skal forstås i bred betydning og omfatter for eksempel tillige ansvar for vedligeholdelse og renholdelse. Ansvarsområderne inkluderer blandt andet:

 • Bad- toiletbygninger i begge havne
 • Klubhuset "Sekskanten" i Skudehavnen
 • Mastekran og ophalerspil
 • El- og vandindstallationer i havnene og på landarealerne
 • Renovation containere og miljøskure
 • Fælles IT systemer
 • Administration af bådpladser, opkrævning af pladsleje hos medlemmerne
 • Administration af kollektiv ansvarsforsikring, opkrævning hos medlemmer heraf
 • Øvrige relevante forsikringer
 • Vores fælles hjemmeside www.aalborglystbaadehavn.dk
 • Grønne områder og landpladser for bådene
 • Grillpladser og legepladser
 • Betalingsautomaterne i begge havne
 • Opkrævning af gæsteleje
 • Gæstebrochure
 • Administration af og omkostninger til fælles Frihavnsordning (FH) for klubberne
 • Servicering af gæstesejlere og medlemmer i de 2 sejlklubber


ALH er etableret som forening med CVR nr. 37192473. Selskabet er momspligtigt men er skattefritaget som også VB og SL er det. Der er ansat 3 medarbejdere i ALH, se under Bestyrelse og medarbejdere.
Foreningen er formelt etableret d. 1. januar 2016.

Baggrunden for at etablere ALH skal søges i:

 • Det stadigt tættere samarbejde mellem de 2 klubber VB og SL omkring driften af vores fælles faciliteter.
 • Den stigende kompleksitet, der er forbundet med at drive sejlklubber som vores, sammenholdt med den kraftige vækst, som begge klubber har oplevet over de sidste mange år.
 • Og sidst men ikke mindst de velkendte problemer, som de fleste foreninger i landet slås med: vanskeligheder med at "rekruttere" frivillige og bestyrelsesmedlemmer som har tid, lyst og evner til at påtage sig disse opgaver.

Over de senere år har vi set vi andre større sejlklubber i stigende grad ansætter fagfolk (havnefoged, administrator, økonomifunktion) til disse opgaver - og det er i princippet det, vi gør her. Men i stedet for at klubberne gør det hver især, gør vi det i fælleskab.