Faste ugentlige J/70 hold

Der er følgende hold i sportsbådsafdelingen under det fælles tema - Vil du sejle sportsbåd:

  • Prøv en J/70
  • Youngsters
  • Voksne
  • Women on Water (WOW)
  • Sejl og studer
  • Pensionister

Holdene startes, når der er interesserede.

Dage og tider herunder gælder for 2021. Passer tiderne ikke for dig, skriv hvilke dage du kan i kommentaren under tilmelding.

 

Prøv en J/70

Dette hold er for medlemmer og ikke-medlemmer, som vil prøve at sejle i en sportsbåd. Du får prøvet, hvordan det er at sejle uden alt besværet med selv at have egen båd. Du kommer ud at sejle i vores sportsbåd med en kvalificeret bådfører, sammen med andre i en tilsvarende situation. Vi har en redningsvest til dig ombord. Du behøver ikke noget særligt sejlertøj, let regntøj og sneakers er fint. Bådene ligger ved broen klar til sejlads. Hvis du er under 24 år skal du i stedet gå ind under Youngsters (se nedenfor).
Du kan sejle to gange gratis. Hvis du derefter ønsker at fortsætte, finder vi sammen med dig ud af, hvilket hold der passer til dine ønsker. Du skal så tilmelde dig og betale for deltagelse.


Holdet kører hver hver torsdag, kl. 18-20.

 

Youngsters

Dette hold er for både erfarne og nye sejlere på 15-23 år. Sejladserne har et betydeligt socialt præg. Erfaringen viser, at Youngsters appellerer til en stor gruppe unge, der har lyst til at sejle, men uden for meget konkurrence og elitepræg. I sæsonen 2021 kan ud over ugentlig sejlads nævnes følgende spændende aktiviteter: 3 Liga camps, og er der tilslutning, arrangerer vi en weekendtur efter sommerferien. Se mere her: https://www.youtube.com/watch?v=rEJv9jOj4Pk&feature=youtu.be


Holdet sejler hver torsdag, kl. 17-20. Der vil være en kvalificeret og motiverende træner til stede.

 

Voksne

Dette hold er for voksne og seniorer af begge køn, som er over 23 år.  Sejladserne tilrettelægges efter deltagernes ønsker, enten hyggetur eller kapsejlads. Målet er at lære at sejle en sportsbåd på en sikker og kompetent måde, og at være aktive på vandet. Vi vil forsøge at danne besætninger, som tilgodeser deltagernes ønsker til indhold og niveau. For øjeblikket sejles der 2 faste aftener i denne kategori.

 

Mandag kl. 17-20: Her er der fokus på træning med faste roller i båden, med sejlere fra øverste hylde indenfor J/70 i Danmark som instruerer og sejler med. Der sejles i 2-3 både + gummibåd så der kan roteres i besætningerne på vandet.

 

Onsdag kl. 17-20: Her er der mulighed for at sejle med i den lokale kapsejlads, hvor startskuddet går kl. 18. Der sejles om kap med andre kølbåde på en længere bane end til mandags træning.

 

Women on Water (WOW)

Er du kvinde over 23 og har lyst til at sejle med andre kvinder, er WOW (Women on Water) noget for dig. WOW er et dansk initiativ til at få kvinder med interesse for sejlsport til at kapsejle, socialisere og skabe nye fællesskaber. Det har på rekordtid fået solidt fodfæste med stor aktivitet og efterspørgsel i mange danske sejlklubber. Deltagerne i WOW-aktiviteterne udgør en blandet skare, nogle har erfaring, andre har aldrig sejlet, og nogle af dem er unge piger under uddannelse. Men de er fælles om en lyst til sejlsport. Vi sætter besætninger efter fremmøde og ønsker.


Holdet sejler hver tirsdag, kl. 17-20. Der vil til at begynde med være en instruktør eller bådfører til stede.

 

Sejl og studer

Hvis du er under uddannelse og har lyst til at få et ugentligt afbræk fra studierne, så er dette hold noget for dig. Målet er at sejle om eftermiddagen med fokus både på aktivitet og socialt samvær. Efter sejladserne kan der laves mad og spises sammen i klubhuset.


Holdet sejler søndag, kl. 10-13. Der vil til at begynde med være en instruktør eller bådfører til stede.

 

Pensionister

Dette hold er for seniorer, som er 60+ og ikke længere på arbejdsmarkedet. Målet er at komme ud og få rørt sig sammen med andre i samme aldersgruppe, samtidig med at lære at sejle en sportsbåd på en sikker og kompetent måde.


Holdet sejler mandag kl. 13-16 og torsdag kl. 9-12.  Der vil til at begynde med være en instruktør eller bådfører til stede.