Kalender 2019Gem side


Herunder foreløbig aktivitets - og mødekalender for 2019.

Opdateres løbende med yderligere information om de enkelte arrangementer, eventuelt nye arrangementer - ligesom små justeringer kan forekomme.

DATO

Kl. KLUB AKTIVITETER
     (særskilt invitation udsendes)
21/3 19.00 Ordinær Generalforsamling i VB klubhus
6/4 10.00 Forårs rengøringsdag omkring klubbens arealer (mere info senere)
27/4 14.00 Standerhejsning (program følger senere)
13/5 17.30 Informationsaften for nye medlemmer
23/5 17.00 Ren Havn (sammen med SL - skriv gerne arbejdsopgaver på opsat liste i klubhusene)
15/6   Familietur (destination og særskilt information udsendes senere)
23/6 17.30 Sankthans ved klubhuset (mere information senere)
21/9   Efterårstur (destination og mere information senere)
2/11 18.00 Afriggerfest i VB klubhus (mere info senere)
24/11 11.00 Julehygge
30/11 13.00 Jule BANKO
     
DATO Kl. MØDE KALENDER (forløbig aftalte)
14/1 18-21 VB bestyrelsesmøde
15/1 19-21 ANF bestyrelsesmøde (Klubformænd i VB-SL-NSS-FK-AS)
28/1 19-21 VB budgetmøde
18/2 19-21 VB bestyrelsesmøde 
21/2 19-21 ANF - Bestyrelsesmøde/regnskabsmøde (Klubformænd i VB-SL-NSS-FK-AS)
28/2 16-18 ALH bestyrelsesmøde (formand-fartøjsinspektør-kasserer VB-SL)
28/2 18-20 ALH generalforsamling (bestyrelserne i VB og SL)
4/3 10.30-11.30 Ekstra møde Aalborg Kommune (ANF + klubformænd SL og VB)
6/3 17-19 Arbejdsmøde i bestyrelsen (forberedelse til GF)
21/3 19-21 VB Generalforsamling (særskilt medlemsinvitation er udsendt 20-21/2)
8/4 19-21 VB bestyrelsesmøde
9/4 13-14.30 ANF - Årsmøde med Aalborg Kommune  (Administrator PS + klubformænd i VB-SL-NSS-FK-AS)
10/4 19-21 ANF - bestyrelsesmøde (Klubformænd i VB-SL-NSS-FK-AS)
14/4 10-12 ALH bestyrelsesmøde (formand-fartøjsinspektør-kasserer VB-SL)
6/5 18-21 Maj arbejds -og bestyrelsessmøde del 1
7/5 19-21 ANF medlemsbestyrelsesmøde i Aalborg Sejlklub
9/5 17-19 ALH fællesmøde med LP Yacht vedr. Mobile Vinterstativer (klubformænd, kasserer, fartøjsinspektører VB+SL)
13/5 18-21 Maj arbejds -og bestyrelsessmøde del 2
28/5 19-21 ANF bestyrelsesmøde (Klubformænd i VB-SL-NNS-FK-AS)
12/8 18-21 VB bestyrelsesmøde
14/9 10-14 Ekstraordinært VB bestyrelsesmøde
17/10 19-22 Ekstraordinær Generalforsamling - Valg af ny bestyreles + behandling af indendt medlemsforslag.
21/10 19-21.30 Arbejdsmøde nyvalgt bestyrelse - fordeling af roller, planlægning af møder - vagtplan + nye vedtægter
23/10 19-21 ANF bestyrelsesmøde (Kasper + Lars deltager fra VB)
1/11 9-10 Møde Aalborg Kommune (projekt sejlerstue - Sarah + Lars deltager fra VB)
4/11 19-21 VB bestyrelsesmøde