Kalender 2018


 

 

Herunder aktivitetskalenderen for 2018. Opdateres løbende med yderligere information om de enkelte arrangementer, eventuelt nye arrangementer - ligesom små justeringer kan forekomme.


 

Dato   Kl.  Aktivitet  
08. januar   17:30  Bestyrelsesmøde  
29. januar 17:30 Bestyrelsesmøde  
02. februar 15:30

En snak med nye og gamle medlemmer.
Der serveres snacks, og sælges pølser samt øl og vand.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

 
05. marts 17:30

Bestyrelsesmøde

 
16. marts 18:00

Dameaften

Et arrangement, hvor der vil blive snakket om andet end motorer, gelcoat, hestekræfter og andre mandeting. Men snakket, det blir der nok!!!
Arrangementet afholdes i samarbejde med Sejlklubben Limfjorden. Afholdes i VB's klubhus.
Program kommer senere.  AFLYST - prøver i efteråret.

 

 
22. marts 19:00 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling, dagsorden ifølge vedtægternes § 8.
Husk at forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før - OBS skriftligt! 

 
 
29. marts 18:00 Ekstra bestyrelsesmøde  
marts/april  

Tur til SOK

Turen går til SOK i samarbejde med Sejlklubben Limfjorden. Programmet kommer senere. Tilmelding nødvendig.
 

 
09. april 18:00 Bestyrelsesmøde  
28. april 14:00

Standerhejsning
Sæson nummer 103 åbnes med tale af formanden, sang og musik, kanonsalut samt traditionen tro en lille ting til halsen og ganen.

 

 
28. april 18:00 Standerhejsningsfest
Vi fejrer starten på sæsonen med fest.
Program udsendes til alle medlemmer. Tilmelding nødvendig.

 
 
08. maj 18:00

Internt bestyrelses/arbejdsmøde (pga. nyvalgt bestyrelse)

 
14. maj 18:00

Intro til nye medlemmer

Mulighed for at møde bestyrelsen og havnefoged. Stille en masse spørgsmål, samt få lavet chipkort til dørlåse og el.

Alle er velkommen. Tilmelding ikke nødvendig.
 

 
09-10. juni   Familietur
Turen går til NIBE, masser af hygge og leg med børnene.
Indbydelse kommer senere.
 
11. juni 18:00

VB Bestyrelsesmøde 

 
12. juni 17:00

Ren Havn

I samarbejde med SL vil havnefogeden anvise oprydning på havnene og de omkringliggende arealer. Kl. 19.00 er VB vært med pølser og drikkevarer.
 

 
23. juni 17:30

Sankthans
Afholdes i klubhuset. Der vil være båltale, samt bål, mad og drikkelse.
Program udsendes. Husk tilmelding.

 

 
14. august 18:00

Bestyrelsesmøde

 
16. august 19.00

 

Koncert med Aalborg Postorkester & Musik Geschelshaft Altdorf (Tyskland)

 

 
19. august 16:30

Grillaften
Afholdes i VB sammen med SL
Program udsendes til alle.

 

 
08. September 09:00 Fiskekonkurrence
Program udsendes senere.  (aktivitet AFLYST)
 
10. September 18:00 Bestyrelsesmøde.
Mødet er udsat til den 26/9 grundet stort frafald.
 
22-23. september  

Efterårstur "Test dit oliefyr"
Program udsendes til alle, tilmelding nødvendig.
 

 
01. oktober 18:00 Bestyrelsesmøde  
03. november 18:00

Afriggerfest
Indbydelse udsendes senere. Tilmelding nødvendig.
 

 
12. november 18:00 Bestyrelsesmøde  
01. december 14:00

Julespil
Traditionen tro hygger vi os med gevinster på 25 ænder/gavekort og masser af andre gaver. Der sælges amerikansk lotteri. I pausen serveres gløgg, æbleskiver, kaffe mm. Der kan købes øl og vand.
Tilmelding ikke nødvendig.

 

 
03. december 18:00

Bestyrelsesmøde

 
24. december   Rigtig glædelig jul til alle - og vi glæder os til den nye sæson.