2020    
17 november 2020 Bestyrelsesmøde kl 19.00
29 november 2020 Julegåtur og julestue m/pakkespil ( aflyst grundet forsamlingsforbud ) kl 13.00
???? Julefrokost ( arrangeres af andre end bestyrelsen ( aflyst grundet forsamlingsforbud) kl 18.30
31 december 2020 Nytårschampagne ( aflyst grundet forsamlingsforbud ) kl 14.00
2021    
07 januar 2021 Regelkursus kapsejlads ( samt  14/1 - 21/1 - 28/1 - 4/2 -11/2 ) AFLYST/RYKKET kl 19.00
13 januar 2021 Bestyrelsesmøde kl 19.00
18 februar 2021 Bestyrelsesmøde kl 19.00
18 marts 2021 Bestyrelsesmøde kl 19.00
22 marts 2021 Opstartsmøde for Sejlerskolen kl 19.00
23 marts 2021 Forårsgeneralforsamling FORELØBIG kl 19.00
??? Forårstur ???  
8 april 2021 Møde for nye medlemmer kl 17.00
10 april 2021 Rengøringsdag i og omkring klubhuset kl 09.00
16 april 2021 Medhjælperfest ( efter invitation) kl 1800
17 april 2021 Standerhejsning kl 14.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Denne side er under opbygning......