Masteskur


 

VB ejer kun ét masteskur, placeret i Vestre Baadehavn. Pladsen er trang, og det har desværre været nødvendigt at udarbejde et enkelt regelsæt for benyttelse heraf. Dette finder du herunder.

 

 1. Masteskuret må kun benyttes til opbevaring af master og bomme tilhørende fartøjer, der er tildelt bådplads i VB's regi.
   
 2. Alt grej i masteskuret skal være tydeligt mærket med som minimum ejerens navn og medlemsnummer.
   
 3. Brugerne af masteskuret anmodes om at vise hensyn, således at de letteste og mindste master anbringes yderst og på de øverste hylder.
   
 4. Vanter / Virer og sallingshorn SKAL være afmonteret. Tovværk skal være surret tæt til masten.
   
 5. Det er en dårlig ide at surre bom og spilerstage fast til masten, da denne herved kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget.
   
 6. Langs ydervæggene er der opsat hylder, som egner sig til lettere grej som bomme, forstag mm.
   
 7. Mastevogn må kun benyttes til transport til og fra masteskuret, og den skal parkeres i masteskuret efter brug.
   
 8. Master må ikke efterlades på pladsen udenfor masteskuret.
   
 9. Alle effekter, der ikke er behørigt mærket med ejermandens identifikation, vil blive fjernet uden ansvar.