Pris for målerbrev

06-05-2021

Målerbrev, priser :


Standard skrog :

 SL medlemmer                DS gebyr + DKK 50,- for sejlknapper

 Ikke SL medlemmer        DS gebyr + DKK 250,- + DKK 50,- for sejlknapper

 

Ikke standard skrog :

 Alle :               DS gebyr + omkostninger til vejning og måling af skrog + DKK 50,- for sejlknapper

 

DS geby opkræves direkte af Dansk Sejlunion.