Stort broprojekt i Skudehavnen

04-03-2018

ANF som er dem som der står for hele projektet, forventer at påbegynde arbejdet ca. 15. marts - og det samlede projekt forventes udført i løbet af 4-6 uger!

Hvad betyder dig for dig!

1: ligger du i vandet nu:
Så skal der inden 15/3 forhales til anden ledig  plads i enten Skudehavnen eller i Vestre Bådehavn.
Der kan også lægges til ved Syd kajen, som i øvrigt får 2 ekstra el-skabe opsat permanent, så vi fremover her har i alt 18 strømudtag, fremfor i dag kun 6.

2: Bådejere, med fast plads, på enten bro 6/Nørrebro og bro 7, men som pt. er på land:
Har du planer om at skulle i vandet før projektet på bro 6/7 er færdigudført, så skal du have tildelt en midlertidig vandplads.

I begge tilfælde gælder det at du skal tildeles en midlertidig plads  – kontakt i god tid havnefoged Per Jensen, tlf. 40 24 70 34

Lige i skrivende stund, er vores værste fjende den kulde/frost som har ramt hele landet, derfor vil vi i hele projektperioden løbede holde jer orienteret, primært via hjemmesiden www.aalborglystbaadehavn.dk og mails direkte til jer.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, så er du/I mere end velkommen til at kontakte undertegnede.

 

Venlig hilsen

Sejlklubben Limfjorden

Karsten Jørgensen
Fartøjsinspektør

http://www.aalborglystbaadehavn.dk/fartoejsinspektoeren.aspx                      

 

tlf. 28804986