Til alle bådejere

17-09-2018

Det der sker lige nu er at Ralvej er under færdiggørelse af Park og Natur (se vedhæftede referat), det betyder at stativerne skal flyttes så der kan udføres en afretning af området, vi ”ALH” har bestilt vognmand til at flytte alle stativer og efter afretning af området sætte dem på plads igen. I skal være opmærksom på at pladserne får et nummer og tildeles som vi i forvejen gør med vandpladserne.

 

Det betyder at du skal sætte dig ind i hvor du er tildelt en landplads, det er nemlig langtfra sikkert at båden skal stå hvor den plejer.

Du skal åbne Landpladslisten – zoom evt på ”+” i øverste linie – tryk på luppen og skriv enten bådnavn, dit navn eller medlemsnummer
Du kan nu se, hvor du skal stå i vinter – det står med rødt
 

På grund af at der er flere både har vi også taget nye områder i anvendelse.

 

Der er også flyttet både af praktiske hensyn, så som at tunge både er flyttet til områder hvor vognmanden har nemmere ved at læsse dem af og på end på Ralvej.

 

OBS. Der er mange både som ikke har en registreret landplads i vores system, derfor er det vigtigt at du undersøger om der er tale om en fejl og meddeler det i en mail til mail@sejlklubbenlimfjorden.dk.

 

PS. Nyt på vej om sikkerhed-intro for brug af ny mastekran.!

 

Med venlig hilsen

Fartøjsinspektørerne

Aalborg Lystbaadehavn

Referat Ralvej

Landpladsliste 2018-19

Plan over Ralvej