Til bådejere med båd på landplads

29-11-2018

2-års regel:

 

Hvis din båd har stået på land i 2 år uden vandplads, så er det tid til at gøre op med dig selv hvilke planer du har som bådejer.

 

På forårsgeneralforsamlingen d.16.03.2017, hvor der var fremmødt 43 medlemmer og bestyrelsen (6 medlemmer), blev der vedtaget følgende forslag fra bestyrelsen:

 

"Aktive medlemmer kan, for en periode på maksimalt 2 år, leje en landplads uden tilhørende vandplads." 

Jan Stage uddybede forslaget, der er for at undgå at landpladser bliver brugt uden en tilhørende vandplads. Der står nogle både, der har stået på land i flere år og optager plads, der kunne bruges af både med vandplads

Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen dispensere fra denne 2-års regel.

Efter eventuel dispensation er gebyret for disse landpladser samme pris som vandplads og beregnes efter samme principper.

 

Opdatering af medlems- og fartøjsoplysninger:

 

Du skal derfor huske at gøre os opmærksom på hvis du ønsker dispensation for denne 2-års regel når du modtager din mail fra administrator om fartøjsoplysninger, pladsønsker samt opdatering af almindelige medlemsoplysninger.

 

Identifikation af fartøjer på landpladserne:

 

Det var også her at der blev gjort opmærksom på at der var lavet mærkater til stativerne, så det som står på vores landpladser kan identificeres med medlemsnummer og klubnavn.

 

Orden på landpladserne:

 

Vogne, stativer, løse genstande og sågar fartøjer uden mærkater vil blive fjernet efter en efterlysning. Vi har en aftale om at der hvert år eller efter behov, vil foregå en registrering af ukendte både og stativer samt efterfølgende oprydning og auktion. Vær opmærksom på at din plads er pæn og ryddelig. Efterladt kemi og emballage er bandlyst.

 

Lad det være en opfordring til at efterse dit fartøj og stativ jævnligt og se efter om det er afmærket med det aftalte klistermærke som kan fås ved henvendelse pr.mail til mail@sejlklubbenlimfjorden.dk eller Havnefogeden.

 

Husk at tænke på at de ovennævnte tiltag alene er til for at du kan have en pæn og ryddelig plads. Ved at holde din plads ren og afmærke din båd så er du med til at hjælpe alle bådejere.