Bad-/toiletbygningerne i vintersæsonen

14-11-2018

Som vanligt omkodes adgangsboksene til bad-/toiletbygningerne den 15. november, således at herefter kan kun medlemmer med chipkort, kodet specielt hertil, anvende disse. Dørene omkodes igen den 1. april til "normalt" brug.

Det nye er at vi i år forsøgsmæssigt også holder B/T bygningen i Skudehavnen åben, dette er primært udfra et ønske fra bruger af vinteropstillingsarealet på Ralvej, og fra dem som har både liggende i vandet derude. Vi vil ud fra tilmeldingerne/omkodning, evt. revudere denne beslutning efter vi har overblik på hvor mange der ønsker at benytte denne bygning.  

I bedste klubånd stil har vi i år fået og accepteret et tilbud fra en gruppe frivillige medlemmer, som har tilbudt at varetage rengøringen i B/T bygningerne, som vi dog vil supplere med en månedlig hovedrengøring fra vores eksterne rengøringsselskab.

Omkodning af kort foretages af havnefoged Per, og vi har sat prisen til kr. 500,- pr. båd.

Dit chipkort skal så atter omkodes i april, igen af Per.