Fartøjsskema - skal besvares!

15-12-2018

Primo december er der udsendt en mail med overskriften:

Fartøjsskema - vigtigt - skal besvares.

Denne mail bliver sendt til ALLE medlemmer, uanset om de har båd eller ej. Formålet er at checke om de oplysninger, vi har om medlemmerne ( og deres båd ), er korrekte.

Mailen skal altså besvares - uanset om du har båd eller ej.