Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling torsdag 17.10 kl. 19

17-09-2019

 

 Indkaldelsen 

 

Denne medldelse med bilag er udsendt til alle medlemmer 16-17/9 og liigeledes ligger grundmateriale i klubhus og sekkanten 

Underbilag og bestyrelsens informationsbrev ligges ikke ud på hjemmesiden, da den er offentligt tilgengelig, og indholdet her bør holdes internt blandt medlemmerne.