Klubbens vedtægter

17-09-2019

Vigtig information 

Over flere forsøg på de ordinære generalforsamlinger, har skifttende bestyrelser gjort forsøg på at få ændret og ajourført klubbens vedtægter fra 2008, da de flere steder er uklare og ikke tidssvarende til driften idag. Også på nogle ret vigtige punkter modsiger de hinanden, f.eks. i §7 og §10, Det er ikke lykkedes at få disse godkendt. På den ordinære generalforsamling i marts 2017, blev der nedsat et udvalg, som skulle komme med et helt nyt oplæg, dette udvalg fremlagde et nyt og gennemarbejdet oplæg på den ordinære GF i marts 2018, men da nogle mente at alle paragrafferne skulle vedtages enkeltvis, istedet for i puljer, som foreslået af udvalget, så lykkedes det kun at få godkendt en ny §1 - §2 - §3 - §4 - §5 - § 6 og §12, hvilket også er bekræftet i referatet fra den ordinære GF 21. marts 2018

Så det er fortsat vedtægterne fra 2008 der er gælende,, med rettelserne af ovenstående 

 vedtægter fra 2008       vedtægter incl. rettelserne i 2018 (dog med redaktionelle fejl)

 

Dette opslag er lavet, da bestyrelsen i sidste uge blev oplyst af et medlem, at det eksemplar der ligger på hjemmesiden, har redaktionelle slåfejl, eller konkret mangler en linje i eksempelvis §23, som er ret væsentlig.Så derfor dette opslag, til præcisering.

 

Bestyrelsen 16/9-2019