Meget grønne arealer .....VI GØR NOGET

08-08-2019

Se INFO her.       

Vores grønne arealer som vi deler med Sejlklubben Limforden er dersværre stukket helt af i år, grundet det skiftende vejr med regn og sol, som jo giver rigtige gode grobetingelser - DERFOR er vi nødt til at gøre noget AKUT, via en kombination af professionelt hjælp og nogle frivillige kræfter - DETTE igangsættes STRAKS

Vi beklager, men ingen havde set det komme, og i juli har havnefogeden ikke mulighed for mere end lidt græsklipperi, pga. de mange service opgaver der er fra både medlems og gæsteside

formanden