Nyhedsbrev 4 - 26. maj 2020

26-05-2020

Kære alle, hermed opfølgende nyhedsbrev 4, omhandlende:

* Nyt havnekontor

* Nyt havnetelefon nummer

* Procedure vedr. skift af medlems/adgangskort