Info om projekt sejlerstue

22-04-2021

/UserFiles/file/VB_filer/Bestyrelsesmoeder/Vision_for_fjordklubhuse_i_Aalborg.pdf

 

Dette projekt vil blive en del af generalforsamlingen, men vi syntes i skal se hvad tankerne er. 
VB´s bestyrelse har arbejdet på dette projekt i flere år - og det er det eneste vi kan få en byggetilladelse til,

vi har arbejdet med alternativer - såsom at lave en overbygning på vores B/T bygning i Skudehavnen, men 

dette er IKKE længere end mulighed. 

Realistisk set, så er vi i 2023/2024 før vi sætter første spadestik, da der ikke er anlægskroner i AK før PLUSBUS er færdigetableret, men der er fra byrådets side afsat midler til de 6-7 projekter, og vi er en del af en samlet plan sammen med de øvrige sejlsportsforeninger, der har deltaget i projektet, som tilbage i 2019, blev igangsat af Aalborg Kommune, med baggrund i vores visioner om et nyt sejlerhus på Nokken.

Med den tidshorisont - vil bestyrelsen i samråd med kommunen, afsøge muligheder for noget midlertidig, mere herom så snart vi ved mere. 

Mvh. Bestyrlsen i VB 

Tovholdere på dette projekt er Sarah og Lars