FORMÅL

Klubbens formål er at fremme sejlsporten og at styrke sammenholdet
medlemmerne imellem, hvilket bl. a. søges opnået ved:

  • afholdelse af kapsejladser
  • afholdelse af vinteraktiviteter
  • udbredelse af søens skrevne og uskrevne love, herunder søsikkerhed
  • varetagelse af medlemmernes interesser overfor myndighederne