Sejlerskolen Sejlklubben Limfjorden Aalborg   Sejlerskolen Sejlklubben Limfjorden Aalborg

 

Om Sejlerskolen

Omfang

Der sejles på hverdage i månederne maj–juni og august-september med 1 lektion pr. uge á 2 timer.

Holdet tildeles en fast dag og tidspunkt på ugen. Der undervises mandag- torsdag kl. 16-18 eller kl. 18-20. Ved opstartsmødet angiver man hvilke dage og tidspunkter som der passer bedst, og det tilstræbes at alle ønsker bliver opfyldt ved holdsætningen.

Ved al sejlads deltager en af klubbens erfarne og veluddannede instruktører.

Eleverne har efter to år opnået tilstrækkelige forudsætninger til at kunne bestå den praktiske del af Duelighedsprøven i sejlads i en sejlbåd.

Som en naturlig del af undervisningen deltager eleverne før sæsonstart i forårsklargøring og søsætning, efter sæsonafslutning i vinterklargøring samt i almindelig vedligeholdelse af skolebåden i løbet af sæsonen.

 

Sejlerskolens lektioner

Undervisningen tager udgangspunkt i Dansk Sejlunions uddannelsessystem, og alle kommer gennem nedenstående øvelser i sæson 1 og 2.

 

Sæson 1: Lektion 1 - 12

Sæson 2: Lektion 13 – 24

Ekstra øvelser

 • Kendskab til skolebåden
 • Sejlvinde og vindretninger
 • Sejle fast kurs og sejle i havn
 • Sejle halse
 • Kryds mod mærke
 • Kontrolleret bomning
 • Ligge bak og ankre til søs
 • Sejle på kompaskurs
 • ”Mand over bord” med stagvending
 • ”Mand over bord” med bomning
 • Repetition af foregående
 • Sejle efter sejlvind
 • Gå til mærke
 • Stagvende og Bomme
 • Mand over bord.
 • Sejle på alle kurser.
 • At ankre og fortøje.
 • ”Mand over bord” bak
 • ”Mand over bord” Spec.
 • Ind/ud fremmed havn
 • Sejlprøve sejlads
 • Sejlads med spiler
 • Natsejlads
 • Weekendtur
 • Trim af sejl
 • Knob og stik

 

Til Sejlerskolens forside her.