Der sejles ca. 2 timer om ugen. Der sejles i 2 sæsoner i månederne maj- juni samt august–september. Elever og instruktører aftaler hvilke dage der passer bedst at sejle skolesejlads. Skolesejlads foregår normalt hverdagsaftener mandag-torsdag.  Elever forventes herefter at kunne bestå duelighedsprøven i praktisk sejlads.

Som en naturlig del af undervisningen, indgår klargøring, søsætning, og almindelig vedligeholdelse af skolebådene. Eleverne deltager efter sæsonafslutningen i arbejdet med at få skolebåden på land og vinterklargøring.

Priser for deltagelse er kr. 1850/ år. Man skal naturligvis være aktivt medlem i Sejlklubben Limfjorden.

Hold øje med hjemmesiden, hvor opdaterede datoer offentliggøres så hurtigt de foreligger. 

Certifikat

Kvalitetshåndbog

Bådmappe

Her kan du læse om vores sejlerskole og evt printe ud