Nogle ord om Vestre Baadelaug


 

 

Vestre Baadelaug, i daglig tale VB, blev stiftet i 1915, så vi har efterhånden en del år på bagen!

 

Klubben har i dag over 400 aktive medlemmer, men da et medlemskab tillige omfatter ægtefælde/partner samt hjemmeboende børn under 18 år, har op mod 1.000 mennesker en mere eller mindre tæt tilknytning til klubben. P.t. råder klubben over mere end 300 bådpladser, et antal der år for år fortsat vokser grundet stadigt stigende aktiviteter og medlemstal.

 

VB har over den seneste halve snes år investeret betydelige summer i nye faciliteter samt omfattende udbygninger/renoveringer af andre. Således råder vi i dag over et super klubhus, bad/toiletbygninger, grillpladser og meget mere. På trods af disse massive investeringer, som i stor udstrækning er betalt kontant, har klubben en sund økonomi og har formået at holde kontingenter, bådpladser mm på et absolut rimeligt niveau.

 

Klubbens "optager" alle bådtyper, forudsat den enkelte båd er i "rimelig" stand. Således finder man i dag alt fra sejlbåde til speedbåde, motorbåde i alle størrelser, ombyggede fiskekuttere mm på klubbens broer og kajer. Med undtagelse af enkelte meget store pladser er de største både, vi kan håndtere, dog begrænset til 15 * 5 meter.

 

Der er rift om de bedste bådpladser, så måske burde du overveje at melde dig ind allerede nu, hvis du engang i fremtiden har planer om at blive bådejer. Tildelingen af bådpladser går efter anciennitet, så jo længere tid du har været medlem, jo større er chancerne for, at vi kan opfylde dit pladsønske.

 

Kig dig omkring her på hjemmesiden og på havnen. Du vil givetvis kunne lide, hvad du finder.

 

Venlig hilsen

 

Vestre Baadelaug
Bestyrelsen