Priser 2020 (kun relevant for medlemmer)


 

 

Vestre Baadelaugs bankforbindelse er Nordjyske Bank, regnr. 7444 - kontonummer 1007627 

 

 

I det følgende finder du alle relevante priser for aktuelle år, opdelt på kategorier. Vedrørende havneafgifter og andre relevante informationer for vores gæster henvises til gæstesiderne under Aalborg Lystbaadehavn.

 

 

Medlemskab


Type
 


Beløb
 

Kommentarer
 
Indmeldelsesgebyr 800 kr. Et engangsgebyr, som betales før indmeldelse træder i kraft. Bemærk
således at indmeldelsesbyret IKKE inkluderer kontingent som afregnes seperat.

 
Medlemskontingent 800 kr. Halv kontingent efter 1. August
 
Medlemskontingent passive   VB optager ikke passive medlemmer
 

Et medlemskab omfatter foruden én selv sin evt. ægtefælle/partner samt hjemmeboende børn under 18 år.
Kontingentåret går fra 1. januar til 31. december.

 

 

Bådpladser

Type  
      Beløb                 
Beregning
Pælepladser  113 kr./m2 Pladsens længde gange bredde. Bredde beregnes fra midt pæl til midt pæl.
 
Y-bom pladser  113 kr./m2 Pladsens bredde midt bom til midt bom gange længde. Pladsens længde er defineret af godkendelsen af aktuelle Y-bom, ofte bommens længde plus 25%.
 
Langskibs  113 kr./m2 Skibets længde plus 2 meter gange skibets største bredde plus 1 meter.
 
Vinterplads  1.600 kr. Standardpris vandplads alle bådstørrelser. Hvis du kun ønsker plads i perioden 1. november til 31. marts.
 
Helårs landpladser  1.600 kr. Standardpris alle bådstørrelser.
 

Vandplads omfatter tillige vinterplads på land eller i vandet.
Minimumspris alle pladser er 1.600 kr. Efter 1. august er prisen 50% af normal pris, dog fortsat minimum 1.600 kr.
Pladsleje dækker perioden 1. april til 31. marts - vinterplads dog undtaget.
Opsiger du din bådplads til ny sæson inden udgangen af april, refunderes 75% af betalt leje. Herefter er der ingen reduktion.

 

 

Øvrige priser, gebyrer mm

Type Beløb Kommentarer
Kollektiv ansvarsforsikring 275 kr./år

Dækker 5 mio. på tingskade, 20 mio. på personskade. Ingen selvrisiko. Send os en mail, hvis du er interesseret. Forsikringsselskabet er TRYG

Bad/toiletbygning om vinteren 500 kr. Prisen gælder per båd. Giver adgang til bad/toiletbygningerne i vintersæsonen (15. november til 31. marts)
 
Betalings-el 2,50 kr./kWt EL-standere på landpladserne "giver" 4 kW per tryk, på broerne giver de 10 kW per tryk
 
Klubvimpel til båden 40 kr. Du får 1 klubvimpel gratis per år, kan afhentes i klubhuset. Prisen er for øvrige vimpler.
 
Frihavnsmærke Gratis Udleveres af havnefogeden, naturligvis kun til medlemmer med bådplads.
 
WiFi Gratis Der er gratis internet i og omkring SL's og VB's klubhuse i Vestre Baadehavn samt i og omkring klubhuset Sekskanten i Skudehavnen.
 
Vaskeri:
Vaskemaskine
Tørretumbler

 

30 kr.
5 kr. / 10 min.
Vaskeriet findes i det lille toilet i bad/toiletbygningen i Vestre Baadehavn.
Du betaler med dit chipkort, akkurat som når du køber strøm på el-standerne.
Rød/grøn skilt til din bådplads   Betales af klubben. Kontakt havnefogeden, hvis det mangler eller er skadet.
 
Trappe fra bro til/fra båd, 2 trin 1.250 kr. Kontakt havnefogeden
 
Trappe fra bro til/fra båd, 3 trin 1.500 kr. Kontakt havnefogeden
 
Depositum højtryksrenser 500 kr. Betales kontant ved udlevering, tilbagebetales ved returnering. Kontakt havnefogeden
 
Engangsgebyr og depositum postkasse 1.000 kr. Betales ved indgåelse af aftale. Der tilbagebetales 500 kr. ved ophør  af aftale og returnering af nøgle.
 
Årlig leje af postkasse 300 kr. Der henvises i den forbindelse til klubbens reglement for tildeling og anvendelse af postkasser. Du finder regelsættet på hjemmesiden under "Vedtægter og diverse regelsæt".
 
Depositum chipkort til døre og el 100 kr. Kontakt havnefogeden.
 
Rykkergebyr kontingent 100 kr.
 
Rykkergebyr pladsleje 10% af pladsens pris ex moms
 
Rykkergebyr øvrige 100 kr.
 
Vagtgebyr 350 kr. Hvis du udebliver fra din vagt eller ikke er tilmeldt vagtordningen (forudsat naturligvis at du er pligtig til at gå vagt)
 
Fjernelse af kæde 1.000 kr.

Hvis klubben, af velbegrundet årsag, har fæstnet din båd til bro eller kaj, må du betale for at få kæden fjernet igen.