Priser og tilmelding

Priser

Ugentlig deltagelse i et af de ovenstående hold kræver medlemskab af klubben samt et årligt aktivitetsgebyr med følgende beløb:

  • Youngsters (15 - 23 år): 1.000 kr. pr. år
  • Sejl og studér (under uddannelse): 1.000 kr. pr. år
  • Pensionister (+60 år og ikke på arbejdsmarkedet): 1.000 kr. pr. år
  • Voksne og WoW; 2.000 kr. pr. år

Ved start efter 1/7 betales ½ gebyr. Ved start efter 1/9 betales 1/4 gebyr.

 

Aktivitetsgebyret er for en ugentlig 2-timers sejlads på et af de ovenstående hold (se tider) samt lov til at bruge båden på ledige tidspunkter efter aftale og med en bådfører tilstede.

 

Ud over aktivitetsgebyr skal man være medlem af Sejlklubben Limfjorden:

  • Klubkontingent: 800 kr. pr. år (400 kr. under 18 år) - ½ pris efter 1/7
  • Indmeldesesgebyr: 400 kr. (200 kr. under 18 år) - kun første år

 

Tilmelding hold

Tilmeld dig herunder det hold du gerne vil  på og skriv i kommentar feltet hvis der fx. er bestemte dage i ugen du ikke kan sejle.

Vi vil derefter gå igang med at sammensætte holdene, og tildele pladserne efter først til mølle. Vi kan ikke garantere plads på et hold, og tilmeldingen ikke er bindende før du har sagt ja til en plads på et hold. 

Holdene sejler som udgangspunkt på de dage og tidspunkter nævnt under hold tilbud.

 

Jeg er 
 
Hvilket hold ønsker du at starte på


 
 
 
 
 
 
 
 
Indtast den viste kode:
 

 

Det med småt

Deltagelse på sejlerskolens J/70'er hold er på eget ansvar. Sejlklubben Limfjorden, sejlerskolen og sejlerskolens instruktører kan ikke drages til ansvar eller gøres erstatningspligtige. Det anbefales, at deltagere  tegner en privat fritidsulykkesforsikring.